Polityka prywatności i zastrzeżenia

Data: Grudzień 2020

1. Kto jest odpowiedzialny za zarządzanie moimi danymi?

Niniejsza strona internetowa stanowi własność i jest utrzymywana przez firmę:

Tensar International Limited
Units 2-4 Cunningham Court,
Shadsworth Business Park,
Blackburn, BB1 2QX
Wielka Brytania

działającą w imieniu grupy przedsiębiorstw Tensar (dalej “Tensar”, "my" lub "nas").  Dla każdego obszaru działania administratorami danych są: - w Wielkiej Brytanii Tensar International Limited, Tensar Manufacturing Limited oraz w odniesieniu do innych obszarów - Tensar International s.r.o. (Republika Czeska), Tensar International BV (Holandia), Tensar International GmBH (Niemcy), Tensar International SARL (Hiszpania), Tensar Polska Sp. z o.o. (Polska), Geologics BV i Tensar International SARL (Francja).

W zamieszczonej poniżej Polityce prywatności wyjaśniamy w jaki sposób gromadzimy, korzystamy, udostępniamy i chronimy Twoje dane osobowe.

Jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie oraz odpowiednie zarządzanie wszelkimi danymi osobowymi, które nam przekazujesz. Będziemy dbać o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i wykorzystywać informacje, które nam przekazujesz, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych oraz warunkami niniejszej Polityki Prywatności.

2. Jakie dane gromadzimy?

Dane, które zbieramy i przechowujemy, mogą zawierać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe, informacje o Twojej organizacji oraz wszelkie dodatkowe informacje, które mogą nam pomóc w spełnieniu Twoich konkretnych wymagań.

Zbieramy także informacje o użytkowaniu strony i robimy to za pomocą plików cookies. Więcej informacji na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystania znajduje się w naszej Polityce plików cookie.

W naszych biurach i zakładach produkcyjnych stosujemy ograniczony monitoring wizyjny (kamery przemysłowe CCTV) w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz realizacji zadań związanych z utrzymaniem odpowiedniej jakości produkcji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w naszej recepcji w dniu wizyty lub kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielem Tensar.

3. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane dane

 • Otrzymane od Ciebie dane osobowe mogą zostać wykorzystane w różnym celu np.:
 • umożliwienia nam zarządzania i administrowania Twoją oceną dotyczącą współpracy z nami;
 • umożliwienia nam dostawy lub zakupu produktów i/lub usług do lub od Ciebie i/lub Twojej organizacji;
 • przekazania do dostawców w związku z realizacją zamówienia;
 • udzielenia odpowiedzi na pytania, zadane przez Ciebie/Twoją organizację;
 • podczas współpracy z podmiotami, które produkują komponenty do naszych systemów, w celu realizacji złożonego zamówienia i organizacji dostawy;
 • zarządzania zapytaniami ofertowymi związanymi z obsługą klienta;
 • prowadzenia rejestru prezentów i innych gratyfikacji zgodnie z naszą polityką korporacyjną;
 • umożliwienia nam obsługi zapytań dotyczących oprogramowania, literatury, szkoleń oraz zamówień na dostawę produktów;
 • zapewnienia dostępu do oprogramowania Tensar za pośrednictwem klucza sprzętowego lub w wersji on-line;
 • do celów statystycznych, w celu oceny pakietu naszych usług;
 • do celów statystycznych, w celu oceny skuteczności naszych kampanii e-mailowych i śledzenia aktywności (na stronach www);
 • informowania Cię o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (patrz poniżej);
 • informowania Cię o zdarzeniach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;
 • personalizacji powtórnych wizyt na naszych stronach internetowych; dostarczania precyzyjnych informacje lub informacji, o które prosiłeś.

4. Na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy zawsze przetwarzać zgodnie z prawem, w szczególności na podstawie poniższych zasad:

Zawarcie i realizacja umowy/usługi

Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać w celu dostarczania Ci zamówionych przez Ciebie lub Twoją firmę produktów i usług lub - w przypadku, gdy jesteś dostawcą – w celu usprawnienia obsługi naszych zamówień na produkty i usługi kupowane od Ciebie lub Twojej organizacji.

Informacje, których będziemy potrzebować to: Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres mailowy, dane dotyczące dokonywania płatności, informacje o Twojej firmie oraz wszelkie dodatkowe informacje, które pomogą nam spełnić Twoje indywidualne wymagania.

Bez otrzymania od Ciebie informacji określonych w tym paragrafie możemy nie być w stanie dostarczać Ci lub kupować od Ciebie powyższych produktów lub usług.

Prawnie uzasadniony interes

Możemy użyć Twojego imienia i nazwiska, danych kontaktowych (wraz z adresem e-mail), w celu informowania Cię o naszych produktach, usługach, wydarzeniach, szkoleniach oraz narzędziach on-line, które według nas mogą Cię interesować. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy przestali to robić.  Aby być pewnym, że jesteś świadomy wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, we wszystkich naszych spółkach znajdujących się w UE wprowadziliśmy procedurę podwójnego wyboru (dwukrotnego udzielania zgody).  Twój adres e-mail możemy przekazać do Google i/lub Facebooka (działających jako procesorzy przetwarzający dane) w celu prowadzenia przez nich, w naszym imieniu, działań marketingowych i promocyjnych. Dane te mogą być przez nich wykorzystane do wyświetlania reklam/treści za pomocą ich platform internetowych. Zakres wyświetlanych ogłoszeń możesz kontrolować poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki dla poszczególnych platform odpowiednio do swoich preferencji. Google i Facebook mogą również używać informacji socjo-demograficznych w celu identyfikacji osób podobnych do Ciebie, z podobnymi zainteresowanymi biznesowymi i skierować do nich nasze działania marketingowe. Dane Socjo-demograficzne używane są jedynie w powyższym celu i nie są przekazywane innym podmiotom. Żadne informacje na temat innych osób, które pochodzą z ich sieci nie są nam udostępnianie w żadnym czasie.

Możemy gromadzić dane na temat użytkowania przez Ciebie naszych stron internetowych w celu dostosowania ich do Twoich preferencji związanych z poruszaniem się po stronach oraz poprawy jakości dostarczanych treści.

Możemy użyć Twoich danych osobowych do celów statystycznych przy ocenie zakresu naszych usług i oferty produktowej.

W przypadku, gdy występujesz jako osoba kontaktowa przy czynnościach związanych z kupnem bądź sprzedażą jakiejkolwiek spółki i/lub aktyw, możemy ujawnić Twoje dane potencjalnemu nabywcy lub sprzedawcy tej spółki i/lub aktyw.

Powyższe czynności realizowane są w oparciu o prawnie uzasadniony firmy Tensar i jej spółek.

Zgoda

Możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody na przekazanie Twojego imienia, nazwiska i danych kontaktowych do określonych osób trzecich, które w ten sposób będą mogły informować Cię o dostarczanych przez nich usługach, produktach, wydarzeniach i kampaniach.

W szczególnych przypadkach, jeśli kupujesz od nas produkty jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub jako klient indywidualny za Twoją zgodą, możemy przekazać Twoje dane na potrzeby sprawdzenia Twojej wiarygodności finansowej i udzielenia Ci kredytu kupieckiego. Swoja zgodę możesz wycofać w każdym czasie, piszą w tym celu e-mail na adres podany poniżej lub dzwoniąc do nas.

Obowiązek prawny

Twoje dane osobowe mogą być przez nas używane i udostępniane w celu zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie, w jakim jest to wymagane przez obowiązujące ustawy i rozporządzenia, agencje ochrony porządku publicznego, instytucje podatkowe, a także na potrzeby zapobiegania przestępczości.

Możemy również przeprowadzić kontrolę należytej staranności w kontekście zgodności dostarczanych przez Ciebie informacji z przepisami oraz polityką wewnętrzną firmy Tensar, zatrudniając do tego celu stronę trzecią -  internetowego dostawcę usług dotyczących badania należytej staranności

Jeśli jesteś potencjalnym nowym wspólnikiem biznesowym lub członkiem wyższej kadry kierowniczej możemy Cię prosić o podanie pełnego imienia i nazwiska, daty urodzenia, miasta/kraju zamieszkania, aby usprawnić kontrolę zachowania należytej staranności zgodnie z naszą Polityką zapobiegania i zwalczania korupcji (tekst Polityki zapobiegania i zwalczania korupcji dostępny jest na życzenie). Zapytamy Cię również, czy w przeszłości pracowali dla Ciebie lub Twojej firmy urzędnicy państwowi lub czy jakikolwiek z Twoich pracowników, dyrektorów lub właścicieli został zawieszony na swoim stanowisku, oskarżony o poważne przestępstwa, obciążony jakimikolwiek sankcjami lub wpisany na międzynarodową listę informacyjną.

5. Komu przekazujemy Twoje dane

W celu dostarczania naszych produktów i usług możemy przekazywać Twoje dane do:

 • Podmiotów zajmujących się wydawaniem kart kredytowych/debetowych, weryfikujących zdolność kredytową i ubezpieczycieli transakcji;
 • Naszemu wybranemu ubezpieczycielowi(-om), konsultantom i szkoleniowcom BHP oraz
 • Innym podmiotom, z którymi współpracujemy w celu dostarczania usług lub realizacji zamówień składanych w Twoim imieniu, np. organizacjom handlowym, firmom dostawczym, dystrybutorom i pośrednikom.

Twoje dane osobowe możemy również ujawnić bez Twojego pozwolenia w związku z toczącym się postepowaniem sądowym lub potencjalnym postepowaniem sądowym oraz w przypadku ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw.

6. W jaki sposób zarządzamy Twoimi danymi

Od czasu do czasu, aby wspomóc zarządzanie wydajnością naszych systemów, możemy w tym celu zatrudnić odrębny podmiot świadczący takie usługi lub przekazać dane w obrębie naszej korporacji. Niektóre z naszych systemów ze względów operacyjnych zlokalizowane są za granicą, w tym w USA.

Twoje dane prześlemy jedynie do usługodawców, którzy współpracują z nami w zakresie zarządzania naszymi systemami, a w przypadku zagranicy (także poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) wyłącznie tam, gdzie jesteśmy przekonani, że będzie to zgodne z prawem i że istnieją tam odpowiednie poziomy ochrony, które zapewnią integralność i bezpieczeństwo wszystkich przetwarzanych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych usługodawcom i grupom firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będziemy zawsze robić to metodami zgodnymi z przepisami prawa. W przypadku transferów do USA przesłanie danych może nastąpić zarówno zgodnie z programem "Ochrona Prywatności", jak i według umowy zawartej w formie zatwierdzonej przez Komisję Europejską. W przypadku transferów do innych krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym będzie to umowa w formie zatwierdzonej przez Komisję Europejską.

Szczegóły dotyczące przesyłania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, możesz uzyskać wysyłając prośbę na adres e-mail: info@tensar-international.com.

7. Aktualizacja danych

Jeśli chciałabyś zmienić którekolwiek ze swoich ustawień związanych z tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe na cele marketingu bezpośredniego możesz to zrobić aktualizując swoje ustawienia użytkownika na naszej stronie internetowej lub wysyłając maila na adres: info@tensar-international.com

Alternatywnie możesz również zadzwonić na numer: +44 (0)1254 262431.

8. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe

Aby zapewnić, że Twoje dane osobowe przechowywane są tylko przez okres, w jakim są niezbędne dla realizacji określonych celów lub spełnienia wymogów prawnych, posiadamy system określający długość okresów przechowywania. W momencie, gdy Twoje dane przestają być niezbędne zapewniamy ich bezpieczne usunięcie bądź skasowanie. 

9. Przysługujące Ci uprawnienia

W każdym czasie masz prawo żądać od nas:

 • potwierdzenia, czy przechowujemy jakiekolwiek dane osobowe na Twój temat;
 • przesłania Ci kopii wszystkich danych osobowych, dotyczących Twojej osoby, które posiadamy;
 • korekty wszelkich nieścisłości w danych osobowych lub uzupełnienia danych, jeżeli posiadane przez nas informacje na Twój temat są niekompletne;
 • usunięcia (w miarę możliwości) dowolnych danych osobowych, w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo;
 • zatrzymania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo;
 • udostępnienia przenośnej kopii danych osobowych, które posiadamy o Tobie, w przypadkach, w których jest to wymagane przez prawo;
 • zaprzestania używania jakichkolwiek danych osobowych na Twój temat, które przetwarzaliśmy na podstawie naszego uzasadnionego interesu; i
 • zaprzestania wysyłania Ci materiałów marketingowych. Należy jednak pamiętać, że nadal będziemy mogli wysyłać do Ciebie wiadomości techniczne lub związane z usługą (tj. informacje niezwiązane z marketingiem), takie jak wiadomości e-mail dotyczące świadczonych przez nas usług lub produktów, które Twoja firma zamówiła u nas.

W przypadkach, w których podjęta decyzja dotyczącą automatycznego przetwarzania Twoich danych osobowych, ma bezpośredni wpływ na Ciebie, masz prawo by omówić z nami tę kwestię.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z nami i wycofać tę zgodę.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z powyższych praw lub chcesz wyrazić zastrzeżenia, wobec tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, napisz do nas na adres podany poniżej:

Koordynator Danych Osobowych
Tensar International Limited
Units 2-4 Cunningham Court,
Shadsworth Business Park,
Blackburn, BB1 2QX

lub wyślij e-mail: info@tensar-international.com

10. Czy niniejsza polityka prywatności dotyczy powiązanych stron internetowych?

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Niniejsze polityka ochrony prywatności odnosi się wyłącznie do tej strony internetowej oraz stron internetowych należących do grupy spółek Tensar. W przypadku przejścia na inne strony internetowe należy zapoznać się z ich własnymi politykami prywatności.

11. Czy rozmowy telefoniczne są przez nas nagrywane?

Od czasu do czasu rozmowy telefoniczne prowadzone przez Ciebie z naszymi pracownikami mogą być przez nas nagrywane w celach szkoleniowych oraz dla podniesienia jakości naszych usług.

12. W jaki sposób aktualizujemy politykę prywatności

Dokonujemy regularnych przeglądów naszej polityki prywatności, zamieszczając wszelkie zmiany na naszej stronie internetowej.

13. Z kim się kontaktować w przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub Twoich danych osobowych, które przechowujemy możesz skontaktować się z nami bezpośrednio, pisząc na adres podany poniżej:

Koordynator Danych Osobowych

Tensar International Limited,
Units 2-4 Cunningham Court,
Shadsworth Business Park,
Blackburn, BB1 2QX

lub wysyłając e-mail: info@tensar-international.com
lub dzwoniąc pod numer: +44 (0)1254 262431

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany rozpatrzeniem swojego żądania masz również prawo do wniesienia skargi do Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii (UK Information Commissioner), https://ico.org.uk