Wydarzenia 2021

Wydarzenia 2021
 • W roku 2021 Tensar Polska uczestniczyła w:

 • Seminarium dolnośląskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa", 16.2., Lublin
 • Seminarium podlaskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa", 17.2., Rzeszów
 • Seminarium mazowieckie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa", 18.2., Katowice
 • Seminarium lubelskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa", 9.3., Białystok
 • Seminarium podkarpackie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa", 10.3., Warszawa
 • III Konferencja Naukowo-Techniczna “Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG’21, 11-12.3., Niepołomice
 • Tensar Polska Webinar: Technologie Tensar w nawierzchniach kolejowych, 25.3. formuła on-line
 • Tensar Polska Webinar: Platformy robocze i drogi tymczasowe – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, 12.5. formuła on-line
 • Forum zrównoważone drogi i ekoinfrastruktura: Nowe wyzwania, 18-20.5. formuła on-line
 • VIII Międzynarodowa konferencja Śląskie forum drogownictwa "Zrównoważony rozwój i trwałe nawierzchnia, 29.6., formuła on-line
 • Tensar Polska Webinar: Rozbudowa DK81 w Katowicach (od węzła A4 z DK86 do węzła DK81 z DK86), 14.9.formuła on-line
 • VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe - Drogi przyszłości, 19-21.9, Siła o/Olsztyna
 • XX Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego, Wrzesień
 • V Konferencja drogowo-mostowa "Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów", 5-7.10, Katowice
 • V Seminarium Szkoleniowe Tensar Polska & Lotos Asfalt p.t. "Rozwiązania dla konstrukcji nawierzchni podatnych", 26.10., Wrocław
 • Seminarium zachodniopomorskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa", 12.10., Szczecin
 • Seminarium wielkopolskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa", 13.10, Poznań
 • VIII Krakowskie Dni Nawierzchni 2021, 17-19.11, Kraków
 • GIG IV Konferencja Obiekty na Terenach Górniczych, 18.-19.11., Katowice
 • Seminarium łódzkie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa", 18.11., Łódź
 • Seminarium pomorskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa", 23.11., Gdańsk
 • Seminarium kujawosko-pomorskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa", 24.11., Bydgoszcz
 • Novkol 2021, 1.-3.12., Zakopane