Projektowanie georusztu do stabilizacji

Date: grudnia 13, 2023

Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiajmy tego... Ale dlaczego by nie poprawić?

Georuszty stosowane są w budownictwie od ponad 40 lat – ich wybór jest szeroki, wszystkie działają. Czy naprawdę potrzebny jest nam kolejny georuszt? Cóż, może i wszystkie działają, ale nie w ten sam sposób. Praca georusztu w nawierzchni drogi lub obszaru obciążonego ruchem stanowi funkcję jego struktury oraz właściwości. Pogłębiając nasze zrozumienie zależności między strukturą, właściwościami i rzeczywistą pracą georusztu, możemy udoskonalić materiał, uzyskując lepsze właściwości eksploatacyjne. Tego właśnie dokonała firma Tensar, projektując georuszt InterAx.

W niniejszym wpisie poruszymy następujące tematy:  


Projektowanie w celu poprawy właściwości

Jeśli mamy osiągnąć poprawę „właściwości”, powinniśmy najpierw określić, co rozumiemy przez to pojęcie. Firma Tensar od dawna twierdzi, że jedyne „właściwości”, które mają istotne znaczenie dla inżynierów, to „właściwości eksploatacyjne” odzwierciedlające rzeczywistą pracę georusztu in situ, a więc uzyskane właściwości całej warstwy kruszywa stabilizowanego danym georusztem, nie zaś odosobnione parametry produktu. Zazwyczaj właściwości eksploatacyjne wyraża się odpornością warstwy na koleinowanie, którą pomierzyć można w koleinomierzu lub na odcinkach doświadczalnych przeznaczonych do przyspieszonych badań nawierzchni.

W tym odcinku z serii "Zapytaj Andrew", Andrew Lees opowie nam o projektowaniu georusztów z myślą o funkcji stabilizacji.

Maksymalizacja zazębienia i skrępowania ziaren kruszywa

Firma Tensar postawiła sobie za cel zaprojektowanie udoskonalonego georusztu, przyjmując jedno kryterium: maksymalną poprawę właściwości eksploatacyjnych. Dzięki pogłębionemu zrozumieniu mechanizmu stabilizacji – opartemu na latach badań laboratoryjnych i terenowych, uzupełnionych modelowaniem numerycznym – opracowano całkowicie nową formę i strukturę georusztu. Nowy georuszt wyróżnia się rewolucyjną geometrią i zastosowaniem nowatorskiej technologii materiałowej, dzięki czemu zapewnia lepsze zazębienie z kruszywem oraz skrępowanie boczne jego ziaren.


Kluczowe elementy projektu, które wpłynęły na poprawę właściwości eksploatacyjnych


Badania materiałowe i koekstruzja

W najnowszym georuszcie Tensar zastosowaliśmy kombinację wytrzymałego i sztywnego rdzenia z bardziej ściśliwymi warstwami zewnętrznymi, łącząc polimery o odmiennych właściwościach dzięki technice koekstruzji. Podatne warstwy zewnętrzne odkształcają się pod naciskiem, pozwalając ziarnom kruszywa wnikać głębiej w strukturę oczek georusztu podczas zagęszczania, co przekłada się na maksymalizację zazębienia i skrępowania bocznego kruszywa.

Bardziej złożona geometria

Struktura geometryczna nowego georusztu jest bardziej złożona niż w przypadku poprzednich georusztów Tensar. Żebra biegnące w trzech kierunkach tworzą strukturę złożoną z trójkątów, która zapewnia sztywność georusztu. Wpisane w tę strukturę pary współśrodkowych sześciokątów zapewniają udoskonalone zazębienie i skrępowanie boczne ziaren kruszywa. Zazębienie między georusztem a ziarnami kruszywa jest dodatkowo zoptymalizowane dzięki wysokiemu profilowi żeber. Kształt przekroju żebra przekłada się na większą jego podatność na przemieszczenia poziome, co owocuje łatwiejszym wnikaniem kruszywa w strukturę georusztu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sztywności żeber przy niskich odkształceniach. Wewnętrzny sześciokąt, „pływający” w obrębie wysokości przekroju georusztu, zapewnia dodatkową zdolność materiału do dopasowania się do kształtu ziaren kruszywa, a zatem – jeszcze lepsze zazębienie i wzrost skrępowania bocznego przemieszczeń kruszywa.

Dlaczego georuszt Tensar InterAx jest biały?

Wszystkie georuszty Tensar były dotychczas czarne, więc dlaczego InterAx jest biały? Tak naprawdę, jeśli przyjrzymy się bocznym powierzchniom żeber georusztu, zdamy sobie sprawę, że jest on czarno-biały. Sztywny wewnętrzny rdzeń jest czarny, zaś ściśliwe warstwy zewnętrzne są białe. Skąd dwa kolory? Jesteśmy bardzo dumni z naszej zaawansowanej technologii koekstruzji, a najlepszym sposobem na podkreślenie, że połączyliśmy w jednym produkcie dwa polimery o odmiennych właściwościach, było nadanie im dwóch różnych kolorów.
 

Weryfikacja właściwości eksploatacyjnych Tensar InterAx

Tensar InterAx to najskuteczniejszy georuszt wyprodukowany przez firmę Tensar. Dowodzą tego wyniki licznych testów i programów badawczych przeprowadzonych w trakcie oraz po zakończeniu projektowania produktu. Wyniki niektórych spośród tych badań – w tym przyspieszonych badań nawierzchni – zostały już opublikowane; kolejne opracowania pojawią się wkrótce. Setki tysięcy metrów kwadratowych georusztu Tensar InterAx zostały już wbudowane w licznych inwestycjach na obszarze obu Ameryk, gdzie wprowadzono go na rynek w 2021 r. Dalsze szczegóły oraz przykłady zastosowań można uzyskać od przedstawicieli firmy Tensar.

W jaki sposób poprawa właściwości eksploatacyjnych przekłada się na wymierne korzyści?

Poprawa właściwości eksploatacyjnych oznacza większą sztywność i nośność warstwy kruszywa stabilizowanego georusztem. W przypadku dróg o nawierzchniach nieulepszonych oraz platform roboczych wzrost nośności może pozwolić na zmniejszenie grubości warstwy, a zatem – ograniczenie objętości dowożonego kruszywa, redukcję kosztów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. W przypadku dróg o nawierzchniach ulepszonych wzrost sztywności dolnych warstw konstrukcji przekłada się na pracę górnych warstw, zapewniając wzrost trwałości nawierzchni oraz ograniczenie zapotrzebowania na prace utrzymaniowe.

Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej o georusztach Tensar InterAx?

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o Tensar InterAx – naszym najskuteczniejszym georuszcie, zapewniającym większe korzyści i oszczędności niż wszystkie nasze dotychczasowe georuszty – zapraszamy do odwiedzenia strony ze szczegółowymi informacjami.