Metoda T-Value – nowe podejście do projektowania platform roboczych

by Zaneta Branna, on kwietnia 04, 2023

Znaczenie platform roboczych dla bezpiecznego prowadzenia prac z wykorzystaniem palownic, kafarów, żurawi, wiertnic oraz innego sprzętu budowlanego jest niezaprzeczalne. Brytyjskie Zrzeszenie Wykonawców Robót Palowych w swoim raporcie wskazuje, że problemy z platformą roboczą są przyczyną blisko 33% wypadków z udziałem ciężkiego sprzętu w trakcie pracy lub przejazdu na sąsiednie stanowisko.

Firma Tensar opracowała nowatorską metodę projektowania platform roboczych i dróg technologicznych z zastosowaniem georusztów o równomiernej sztywności radialnej w funkcji stabilizacji kruszywa niezwiązanego.

Dotychczasowe metody obliczeniowe uwzględniały wykorzystanie geosyntetyków jedynie w funkcji separacji lub zbrojenia.

Szeroko zakrojony program badań modelowych, analiz parametrycznych z wykorzystaniem MES, badań w skali rzeczywistej oraz testów polowych stanowił podstawę do opracowania i wdrożenia nowatorskiej metody projektowej, w której wykorzystanie georusztów do stabilizacji kruszywa umożliwia zaimplementowanie w obliczeniach kompozytu MSL (Mechanically Stabilised Layers).

Zasadnicza różnica pomiędzy georusztami stosowanymi do stabilizacji warstw kruszywa a geosyntetykami zbrojącymi ujawnia się w momencie obciążania konstrukcji, kiedy to wytrzymałości na rozciąganie geosyntetyku mobilizowana jest przy odkształceniach od 5 – 10 %, co skutkuje odkształceniami na powierzchni platformy i pogorszeniem jej właściwości użytkowych, podczas gdy stabilizacja georusztem o równomiernej sztywności radialnej (TriAx) jest dostępna w pełnym zakresie już przy odkształceniach 0,5 %.

Wykorzystanie metody T-Value daje wymierne korzyści w zakresie obniżenia kosztów budowy, skrócenia czasu budowy oraz redukcji emisji CO2.

Jesteś zainteresowany szczegółami?
Zapraszamy na nasz webinar z cyklu Tensar Academy pt.:
"Platformy robocze i drogi tymczasowe – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja", który odbędzie się 12 maja 2021 r. od godz. 11:00
ZAREJESTRUJ SIĘ