Lepsze nawierzchnie kolejowe: stabilizacja podsypki i warstwy ochronnej georusztami

by Zaneta Branna, on kwietnia 04, 2023

Na liniach kolejowych całego świata pogorszenie parametrów geometrycznych toru staje się często przyczyną ograniczeń prędkości eksploatacyjnej oraz konieczności prowadzenia kosztownych napraw, pociągających za sobą zaburzenia w ruchu. Zastosowanie stabilizacji warstw kruszywa georusztami Tensar TriAx stanowi sprawdzony i ekologiczny sposób na ograniczenie zapotrzebowania na naprawy nawierzchni kolejowych. Rozwiązanie to zostało poddane licznym niezależnym badaniom, które zaowocowały m.in. uzyskaniem aprobat brytyjskiego zarządcy infrastruktury kolejowej Network Rail oraz wielu innych państwowych zarządców na całym świecie.

Warstwa stabilizowana georusztami Tensar® TriAx® - działanie

Mechanically Stabilised Layer InterlockGeoruszty  Tensar TriAx stabilizują podsypkę oraz warstwę ochronną na zasadzie „mechanizmu zazębienia”. Gdy warstwa kruszywa jest zagęszczana na rozłożonym georuszcie, grubsze ziarna częściowo wnikają w otwartą strukturę oczek georusztu i są w niej unieruchamiane. Warstwa stabilizowana georusztem rozkłada obciążenia na większą powierzchnię, tym samym zwiększając efektywną nośność warstwy znajdującej się poniżej. Zdolność sztywnych żeber georusztu do krępowania ziaren kruszywa znacznie ogranicza ich przemieszczenia boczne, stanowiące jedną z głównych przyczyn osiadań podsypki i warstwy ochronnej. Poniższy film ilustruje redukcję osiadań osiągniętą dzięki zastosowaniu stabilizacji georusztem Tensar TriAx w zestawieniu z rozwiązaniem bez stabilizacji.

{% video_player "embed_player" overrideable=False, type='scriptV4', hide_playlist=True, viral_sharing=False, embed_button=False, autoplay=False, hidden_controls=False, loop=False, muted=False, full_width=False, width='1280', height='720', player_id='17857230348', style='' %}

 

Zestawienie ilustrujące redukcję osiadań osiągniętą dzięki zastosowaniu stabilizacji georusztem Tensar TriAx w porównaniu z rozwiązaniem bez stabilizacji.
(Źródło: Tensar Corporation USA)


Georuszty Tensar TriAx mogą być wykorzystywane do stabilizacji nawierzchni kolejowych na dwa sposoby:


Stabilizacja warstwy ochronnej

Dzięki wbudowaniu georusztu Tensar TriAx na spodzie warstwy ochronnej obciążenia są skuteczniej przekazywane na podłoże gruntowe, co pozwala na redukcję wymaganej grubości warstwy ochronnej.

Do korzyści płynących ze stabilizacji warstwy ochronnej georusztem zaliczają się:

 • Dłuższe zachowanie geometrii toru
  Stabilizacja warstwy ochronnej georusztem Tensar ogranicza przyrost osiadań, pozwalając na dłuższe zachowanie parametrów geometrycznych toru i wydłużenie okresu przydatności eksploatacyjnej tłucznia.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy
  Dzięki stabilizacji georusztami Tensar TriAx grubość warstwy ochronnej może być zredukowana nawet o dwie trzecie przy zachowaniu założonej nośności, co przekłada się na ograniczenie robót ziemnych związanych z odspojeniem i wymianą gruntu słabonośnego, a zatem – na ograniczenie czasu i kosztów realizacji.
 • Zrównoważony rozwój
  Redukcja wydobycia i wywozu nieprzydatnego materiału na odkład, jak również ograniczenie zapotrzebowania na dowóz materiałów spoza placu budowy, owocuje redukcją emisji związków węgla.

poprawa nośności

Stabilizacja podsypki

Georuszt Tensar TriAx wbudowany między podsypką a warstwą ochronną ogranicza poziome przemieszczenia ziaren tłucznia, tym samym przyczyniając się do minimalizacji osiadań toru. Rozwiązanie to może wydłużyć okresy między naprawami trzy-pięciokrotnie.

Do korzyści płynących ze stabilizacji podsypki georusztem zaliczają się:

 • Wzrost trwałości nawierzchni
  Zastosowanie georusztu Tensar TriAx może zredukować przyrost osiadań podsypki oraz jej degradacji spowodowanej obciążeniami od ruchu, spowolnić postęp przemieszczeń podkładów, zapewnić dłuższe zachowanie geometrii toru i wydłużyć okres eksploatacji tłucznia.
 • Ograniczenie zabiegów utrzymaniowych
  Mechaniczna stabilizacja podsypki georusztem pozwala na nawet trzykrotne wydłużenie okresów między naprawami.
   
 • Długofalowa redukcja kosztów inwestycji
  Zastosowanie georusztu na spodzie warstwy tłucznia może zredukować ogólne koszty cyklu życia inwestycji – zarówno w kategoriach nakładów finansowych, jak i emisji związków węgla.

ograniczenie napraw

Aby dowiedzieć się więcej o korzyściach ze stosowania georusztów, zapraszamy do przeczytania postu: Korzyści ze stosowania georusztów do stabilizacji na kolei