Down to content

Drogi nieulepszone i platformy robocze

Drogi nieutwardzone to nieodłączny element placów budowy na całym świecie. Z jednej strony muszą nieraz przenosić ekstremalnie wysokie obciążenia, a z drugiej – często posadawiane są na słabych lub niejednorodnych gruntach. Właśnie w takich sytuacjach georuszty Tensar – a w szczególności innowacyjne georuszty TriAx® – w połączeniu z pomysłowym projektem platformy roboczej pomagają w redukcji kosztów poprzez bardzo skuteczną stabilizację materiałów ziarnistych. Podczas zagęszczania kruszywa na georuszcie TriAx® ziarna wnikają w trójkątne oczka i zostają mechanicznie unieruchomione. To zazębianie, w połączeniu z niemalże jednorodnymi właściwościami mechanicznymi georusztu w pełnym spektrum 360°, pozwala na stworzenie skutecznej, sztywnej warstwy kompozytowej stanowiącej platformę roboczą lub nieutwardzoną drogę dojazdową.

Zastosowania

Georuszty mogą być stosowane w projektowaniu platform roboczych w celu mechanicznej stabilizacji warstwy materiału ziarnistego. W ten sposób osiągnąć można bądź redukcję wymaganej grubości warstwy, bądź zwiększenie nośności, owocujące przedłużeniem okresu eksploatacji.

Poprawa konstrukcji nawierzchni – konstrukcje dróg nieutwardzonych, w tym tymczasowych dróg związanych z wykonawstwem lub dużo dłużej używanych dróg dojazdowych (na przykład do przybrzeżnych farm wiatrowych) mogą być skutecznie stabilizowane przy użyciu georusztów, co wydłuża ich okres eksploatacji, zwiększa nośność oraz ogranicza ilość zużywanego kruszywa.

Platformy robocze dla palownic oraz obszary magazynowe – platformy robocze zapewniające bezpieczne funkcjonowanie ciężkiego sprzętu, takiego jak palownice czy żurawie.Przejmowanie obciążeń przy pomocy technologii Tensar

Georuszty Tensar – a w szczególności innowacyjne georuszty TriAx® – w połączeniu z pomysłowym projektem platformy roboczej pomagają w redukcji kosztów poprzez bardzo skuteczną stabilizację materiałów ziarnistych.


Korzyści

Tensar może pochwalić się ponadtrzydziestoletnim doświadczeniem w zbrojeniu georusztami warstw kruszywa stabilizowanego mechanicznie, dzięki czemu osiągną nasi klienci osiągają następujące korzyści:

  • Zmniejszenie grubości warstwy kruszywa nawet o 50%
  • Redukcję głębokości wykopów
  • Ograniczenie nierównomiernych osiadań
  • Zwiększenie nośności
  • Redukcja emisji dwutlenku węgla nawet o 50%

Need help?