Down to content

Przyczółki mostowe

Istnieje wiele tradycyjnych metod budowy przyczółków mostowych, często wykorzystujących konstrukcje żelbetowe i  posadowienia na palach. Alternatywą dla nich są oszczędne i szybkie w budowie rozwiązania TensarTech z szeroką gamą systemów murów oporowych z gruntu zbrojonego jednokierunkowymi georusztami z oblicowaniem z prefabrykowanych bloczków betonowych. W wielu przypadkach całe obciążenie przekazywane na przyczółek mostowy może być z powodzeniem przeniesione przez samą konstrukcję z gruntu zbrojonego. Jeśli jednak zajdzie potrzeba posadowienia przyczółka na palach, konstrukcja TensarTech może być z łatwością zmodyfikowana tak, aby umożliwić wbudowanie pali przy jednoczesnym przeniesieniu parcia materiału zasypowego.

Szeroki wachlarz rozwiązań

Systemy TensarTech powstały dzięki naszemu 30-letniemu doświadczeniu, fachowej wiedzy oraz zastosowaniu innowacyjnych georusztów Tensar. Oferowane są w różnych rodzajach oblicowania i wariantach konstrukcyjnych, co umożliwia przystosowanie projektu do istniejących warunków lokalnych oraz wymaganej trwałości projektowej. Do systemów TensarTech zaliczają się:

TensarTech TW1, TW3 Mesa Systemy ścian oporowych z oblicowaniem z prefabrykowanych, modułowych bloczków betonowych, w szerokim wachlarzu kolorów, stylów i tekstur. Rozwiązanie TW1 Link umożliwia natomiast jeszcze lepsze przystosowanie projektu do wymagań architektonicznych dzięki możliwości przyłączenia do lica dodatkowego oblicowania z kamieni bądź cegły.

TensarTech Panel panele betonowe na pełną wysokość ściany lub panele modułowe w rozmiarach, kształtach i wykończeniach dopasowanych do wymagań projektowych i estetycznych.

TensarTech Marine konstrukcje wznoszone z wykorzystaniem prefabrykowanych, masywnych elementów betonowych doskonale dopasowanych do agresywnych warunków morskich.

TensarTech RockWall  konstrukcje umożliwiające uzyskanie wyglądu tradycyjnego muru z koszy gabionowych przy jednoczesnej oszczędności na materiałach skalistych. Za oblicowaniem znajduje się ekonomiczna konstrukcja z gruntu zbrojonego.

TensarTech TR2   tanie i funkcjonalne rozwiązanie konstrukcyjne pozwalające na łatwe i szybkie wznoszenie konstrukcji oporowych. Przeznaczone głównie do tymczasowych konstrukcji roboczych i przejmujących parcie gruntu w celu odciążenia istniejących konstrukcji.

Cokolwiek Państwo projektują – chętnie pomożemy

Innowacyjna technologia Tensar była już wykorzystana w wielu projektach na całym świecie. Dostępny jest szereg przykładów zastosowań i broszur. Oferujemy również pełne wsparcie techniczne – doradztwo, specyfikacje, rysunki, kompletne projekty i kosztorysy. Ponadto, regularnie organizujemy na całym świecie darmowe warsztaty.

Technologia Tensar zapewnia oszczędność czasu i redukcję kosztów

Systemy TensarTech oferowane są w różnych rodzajach oblicowania i wariantach konstrukcyjnych, co umożliwia przystosowanie projektu do istniejących warunków lokalnych oraz wymaganej trwałości projektowej.

Korzyści

Niezależnie od tego, który z systemów TensarTech Wall zostanie wybrany do konstrukcji Państwa przyczółków mostowych, korzyści z jego zastosowania będą następujące:

  • Długoterminowa stateczność - sprawdzona w praktyce
  • Prosty proces konstrukcji umożliwia ograniczenie kosztów i czasu budowy
  • Estetyczny wygląd
  • Bloczki modułowe układane na sucho - bez zaprawy
  • Łatwość wykonania łuków i skomplikowanych elementów geometrycznych
  • Projektowane na okres eksploatacji do 120 lat
  • Większość systemów nie wymaga stosowania żurawi ani tymczasowego podparcia
  • Możliwość wykorzystania gruntów pozyskanych na miejscu
  • Możliwość uniknięcia wykonania pali
  • Wysoka odporność na obciążenia dynamiczne i wstrząsy sejsmiczne

Need help?