Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój i sukces idą w parze

Wierzymy, że jeśli wszystkich nas ma czekać lepsza przyszłość, świat potrzebuje niezawodnych projektantów i wykonawców, którzy rozumieją, jak spełnić założenia zrównoważonego rozwoju. Wierzymy również, że cele te można osiągnąć bez pogarszania bilansu finansowego czy zaburzania harmonogramu inwestycji. Dlatego każdą rozmowę z klientem traktujemy jako okazję do pokazania, że zrównoważony rozwój może iść w parze z zyskami i sukcesami. Nasza pasja do dzielenia się wiedzą oraz innowacyjne rozwiązania oparte na zastosowaniu georusztów pozwolą Państwu projektować i budować ze spokojem – wówczas wszyscy odniesiemy sukces.


Nasza droga do bardziej zrównoważonej przyszłości


Zapewniamy większą zgodność z założeniami zrównoważonego rozwoju dzięki innowacyjnym procesom biznesowym i pozytywnym rozwiązaniom ograniczającym emisję zanieczyszczeń.

Rozwiązania

Nasze rozwiązania pozytywnie wpływają na ślad węglowy obsługiwanych przez nas inwestycji.

Środowisko

Redukujemy własny ślad węglowy dzięki zwiększonej efektywności produkcji i zrównoważonym źródłom energii.

Społeczności

Wspieramy społeczności wewnątrz firmy oraz w jej otoczeniu, dbając o dobro pracowników i angażując się w lokalną działalność charytatywną.

Rozwiązania


Nasze rozwiązania pozytywnie wpływają na ślad węglowy obsługiwanych przez nas inwestycji.

Firma Tensar przygotowuje każdy projekt, szczegółowo rozpatrując indywidualne uwarunkowania i wymagania danej inwestycji. Robimy to, aby uniknąć niedowymiarowania lub przewymiarowania konstrukcji. Do naszych priorytetów należy nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy klientów, ale również redukcja emisji zanieczyszczeń związanej z inwestycją.

Dzięki zastosowaniu georusztów Tensar możemy ograniczyć objętość wykopów oraz zapotrzebowanie na kruszywo w ramach inwestycji. Rozwiązania Tensar przewidują również zastosowanie materiału zasypowego z recyklingu tam, gdzie jest to możliwe. Do osiągniętych dzięki temu korzyści należą:

 • Redukcja głębokości wykopów
 • Ograniczenie transportu kruszywa
 • Szybsza realizacja
 • Wydłużenie okresu eksploatacji przy jednoczesnym ograniczeniu zapotrzebowania na prace utrzymaniowe


Powyższe korzyści są spójne z treścią dostępnych tutaj  materiałów, w których Międzynarodowe Stowarzyszenie Geosyntetyczne (IGS) informuje, że „geosyntetyki znacząco przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ”.

Wybrane przykłady realizacji, w których zredukowaliśmy emisję zanieczyszczeń nawet o 50%.

Środowisko


Redukujemy ślad węglowy dzięki zwiększonej efektywności produkcji i zrównoważonym źródłom energii.

Od ponad 10 lat kładziemy bardzo silny nacisk na redukcję naszego własnego śladu węglowego. Wdrożyliśmy kilka inicjatyw, które mają w tym względzie znaczący wpływ:

 • Zmiana dostawcy energii – od 1 października 2020 r. energia używana w procesie produkcyjnym pochodzi wyłącznie z odnawialnych źródeł. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj


 • Instalacja inteligentnego oświetlenia LED w fabryce – mniejsze zużycie energii i redukcja emisji dwutlenku węgla o 250 t rocznie
 • Montaż wydajnych energetycznie kompresorów w naszym zakładzie
 • Znaczące postępy w redukcji wytwarzanych odpadów: 99,5% polimerowych materiałów odpadowych z naszego zakładu poddajemy recyklingowi wewnętrznemu w procesie produkcyjnym
 • Certyfikat wydany przez Cool Earth i Open Energy potwierdza wkład firmy Tensar w zrównoważony rozwój, polegający na zabezpieczeniu 7,99 akrów lasuNieustannie kładziemy nacisk na wydajność produkcji: minimalizujemy zużycie materiałów przy zachowaniu założonych właściwości eksploatacyjnych produktów dzięki opracowywaniu nowych produktów oraz modyfikacji technologii wytwarzania istniejących produktów.

Społeczności


Wspieramy społeczności wewnątrz firmy oraz w jej otoczeniu, dbając o dobro pracowników i angażując się w partnerstwo o charakterze dobroczynnym.

 

Dobro pracowników

Stawiamy zdrowie i bezpieczeństwo pracowników na pierwszym miejscu. Oznacza to, że przywiązujemy dużą wagę do wewnętrznych szkoleń i skupiamy się na równości oraz różnorodności w całej naszej organizacji.

Niektóre z podjętych przez nas zobowiązań wymienione są poniżej:

 • Zadbamy o to, żeby do 2022 roku  20% naszych pracowników było przeszkolonych do udzielania „pierwszej pomocy psychologicznej”,
 • Organizujemy szkolenia Tensar Academy skupione na wewnętrznej i zewnętrznej edukacji,
 • Organizujemy wewnętrzne szkolenia poświęcone różnorodności w organizacji,
 • Prowadzimy program rozwoju talentów.


Regularnie organizowane akcje „rowerem do pracy” spotykają się zawsze z pozytywnym odbiorem i zachęcają pracowników do dbałości o zdrowie, promując jednocześnie ekologiczne postawy.


Działalność charytatywna i wsparcie dla społeczności

Firma Tensar wspiera organizacje charytatywne w lokalnych społecznościach zawsze, gdy to tylko możliwe. Angażujemy się w różne inicjatywy – od sponsorowania miejscowej drużyny piłkarskiej po wewnętrzne wydarzenia mające na celu gromadzenie środków dla organizacji dobroczynnych.

Wspieramy również większe organizacje charytatywne, takie jak Blackburn Youth Zone.


Wsparcie dla szkół i STEM

Kilku członków zespołu Tensar jest ambasadorami STEM (ang. science, technology, engineering and mathematics) i zapewnia inspirację oraz wsparcie dla młodzieży szkolnej. Podczas niedawnego lockdownu w Wielkiej Brytanii zorganizowaliśmy konkurs zachęcający młodzież do projektowania własnych ekologicznych środków transportu.