Mam do czynienia z tak niekorzystnymi warunkami gruntowymi, że nie mogę wprowadzić ich w Tensar +. Z kim mogę się skontaktować? 

Uzyskane rozwiązanie projektowe jest generalnie wrażliwe na niskie parametry wytrzymałościowe gruntu. We wspomnianym przypadku prosimy o kontakt z Inżynierem Regionalnym, który udzieli Państwu dalszego wsparcia.