Down to content

Dzięki użyciu programu projektowego TensarSoil projektanci mogą samodzielnie wykonywać projekty oszczędzając w ten sposób cenny czas. W ramach wsparcia technicznego nasz Dział Projektowania może udzielić porady technicznej lub sprawdzić poprawność wykonanego projektu.

Projektanci uczestniczący w naszych szkoleniach i warsztatach mogą otrzymać kopie programu.

W celu nawiązania współpracy, dotyczącej specjalistycznego oprogramowania oferowanego przez naszą firmę, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 58 728 46 01.

Na Państwo życzenie możemy także zaplanować spotkanie z naszym wykwalifikowanym inżynierem w celu rozwiązania problemu.