Down to content

Przy pomocy programu do projektowania TensarPave projektanci mają możliwość szybkiego projektowania konstrukcji nawierzchni, co w połączeniu z zastosowaniem georusztów Tensar do zbrojenia warstw niezwiązanych, umożliwia im osiąganie maksymalnych korzyści finansowych, dzięki znacznej redukcji grubości nawierzchni.

Program TensarSoil umożliwia projektantom tworzenie projektów w zakresie skarp i ścian oporowych z gruntu zbrojonego.

Dzięki użyciu programów projektowych oferowanych przez firmę Tensar projektanci mogą samodzielnie wykonywać projekty oszczędzając w ten sposób cenny czas. W ramach wsparcia technicznego nasz Dział Projektowania może udzielić porady technicznej lub sprawdzić poprawność wykonanego projektu.

Projektanci uczestniczący w naszych szkoleniach i warsztatach mogą otrzymać kopie programów projektowych TensarPave i TensarSoil.

W celu nawiązania współpracy, dotyczącej specjalistycznego oprogramowania oferowanego przez firmę Tensar, prosimy o kontakt z naszym dystrybutorem, w Polsce,  pod numerem telefonu +48 (58) 712 81 91. Na Państwo życzenie możemy także zaplanować spotkanie z naszym wykwalifikowanym inżynierem w celu rozwiązania problemu.