Down to content

Zrównoważone budownictwo i inżynieria przyjazna środowisku

W inwestycjach budowlanych konieczne jest znalezienie złotego środka między maksymalizacją korzyści ekonomicznych a minimalizacją wpływu na otoczenie, zwłaszcza na środowisko naturalne. Od stabilizacji gruntu po systemy murów oporowych, wszystkie technologie Tensar zawsze mają służyć znalezieniu najwydajniejszych rozwiązań projektowych. Jako rozwiązania optymalne, z natury nie tylko redukują one koszty, ale również zmniejszają szkodliwość inwestycji dla środowiska.

Wspólne korzyści dzięki zastosowaniu technologii Tensar

Produkty i systemy Tensar mogą zapewnić zgodność wszelkich inwestycji z założeniami zrównoważonego rozwoju na wiele sposobów:

Minimalizacja ilości odpadów: Systemy murów oporowych Tensar mogą wykorzystywać przemysłowe materiały zasypowe takie jak odpady kopalniane czy popioły lotne, a systemy skarp Tensar z zasady mogą wykorzystywać grunt pozyskany miejscowo. Systemy stabilizacji gruntów nie tylko pozwalają na redukcję grubości warstwy kruszywa nawet o 50%, lecz często zmniejszają ilość gruntu do wywiezienia na odkład. Co więcej, można stosować w nich kruszywa z recyklingu. Systemy Tensar Spectra pozwalają na optymalizację konstrukcji nawierzchni przy zastosowaniu warstwy stabilizowanej mechanicznie, zwiększającej sztywność konstrukcji i pozwalając na zmniejszenie grubości warstw kruszywa i asfaltu lub znaczące wydłużenie okresu eksploatacji.

Redukcja emisji dwutlenku węgla i efektywność energetyczna: Produkcja tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton, stal czy wapno wymaga dużych ilości energii i wiąże się z emisją związków węgla. Stabilizacja mechaniczna kruszywa na słabych podłożach czy wznoszenie budowli z gruntu zbrojonego wiąże się z mniejszym zużyciem energii niż rozwiązania konwencjonalne. Na przykład, w porównaniu do tradycyjnej budowli z betonu, typowa konstrukcja z gruntu zbrojonego Tensar może zostać wzniesiona przy zużyciu jednej trzeciej energii. Zastosowanie materiałów bitumicznych również wiąże się z wysokim zużyciem energii i dużą emisją związków węgla, więc wprowadzenie zbrojenia warstw asfaltowych, wydłużającego okres eksploatacji nawierzchni, może przyczynić się do ogólnego ograniczenia wpływu drogi na środowisko.

Oszczędność zasobów wodnych: Produkty i rozwiązania firmy Tensar mogą odegrać kluczową rolę w nowoczesnych zrównoważonych systemach odwodnienia miast (ang. Sustainable Urban Drainage Systems, w skrócie SUDS) – georuszty stabilizujące kruszywo można wykorzystać w podbudowach nawierzchni przepuszczalnych, zaś maty przeciwerozyjne Tensar do wyłożenia rowów. W przypadku inwestycji położonych w odległych, trudno dostępnych miejscach – na przykład farm wiatrowych – „pływające” drogi dojazdowe, czyli materace z kruszywa zbrojonego georusztem unoszące się na torfie, redukują wpływ inwestycji na warunki hydrologiczne ważnych dla środowiska obszarów pokrytych torfami. Produkty Tensar są obojętne chemicznie i nie wpływają negatywnie na naturalny obieg wody.

Minimalizacja wpływu na otoczenie: Dzięki redukcji zapotrzebowania na transport, mniej ciężkich pojazdów porusza się po terenach wiejskich i miasteczkach; systemy Tensar wspierają zastosowanie naturalnej zieleni w miejsce wykończeń z materiałów twardych.

Zaprojektowane z myślą o skuteczności i środowisku.

Czy to w przypadku murów oporowych, czy stabilizacji gruntu, wszystkie technologie Tensar zawsze mają służyć znalezieniu rozwiązań projektowych o optymalnej wydajności.

Bez względu na charakter inwestycji, pomożemy znaleźć rozwiązanie zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju

Przez ponad 30 lat, dzięki swoim innowacyjnym technologiom, firma Tensar stworzyła bogatą  historię bezpiecznych dla środowiska rozwiązań zastosowanych w wielu inwestycjach na całym świecie – ich opis zawarty jest w licznych broszurach i przykładach zastosowań zamieszczonych na naszej stronie. Zespół wykwalifikowanych inżynierów naszej firmy pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie dla każdej inwestycji. Zapraszamy również do skorzystania z darmowego narzędzia Tensar Carbon Calculator, które umożliwia obliczenie potencjalnej redukcji emisji dwutlenku węgla mozliwej do osiągnięcia dzięki zastosowaniu georusztów TriAx.

Need help?