Down to content

Zabezpieczenie stropów i ścian kopalnianych

W przemyśle górniczym bezpieczeństwo i praktyczność rozwiązań odgrywają niezwykle ważną rolę, bardzo istotna jest jednak również maksymalizacja wydajności i minimalizacja kosztów. W zastosowaniach górniczych technologia Tensar dostarcza szereg systemów, których elementy są lekkie, łatwe w transporcie i błyskawiczne w montażu.

Korzyści

Firma Tensar oferuje szereg systemów górniczych, sprawdzających się w szerokim zakresie zastosowań w kopalniach i tunelach, między innymi: 

  • Zabezpieczenia stropów i filarów – odporne na korozję georuszty Tensar, stosowane w połączeniu z matami stropowymi i pasami wzmacniającymi, są łatwiejsze w transporcie i montażu niż alternatywne materiały metalowe.
  • Osłony ścian złożone z sekcji georusztu Tensar, które – w przeciwieństwie do osłon plecionych – mogą być złożone na powierzchni i łatwo przetransportowane pod ziemię w celu montażu.
  • Zabezpieczenia wysokich zboczy z zastosowaniem wytrzymałych, lekkich georusztów Tensar, które, rozpięte na stromych ścianach skalnych, pozwalają na wychwytywanie spadających odłamków przy wejściach do kopalń.
  • Zbrojenia nawierzchni drogowych i kolejowych mogą okazać się równie istotne pod ziemią, jak na powierzchni, a georuszty Tensar mogą zapobiegać koleinowaniu lub zapewnić utrzymanie geometrii toru – zależnie od stosowanego w kopalni systemu transportu.

Praktyczne, sprawdzone rozwiązania z użyciem siatek górniczych Tensar

Firma Tensar posiada lekkie, łatwe w utrzymaniu, systemy podziemne, które poprawiają efektywność i obniżają koszty.Bez względu na charakter inwestycji – chętnie pomożemy

Od wielu lat innowacyjne rozwiązania firmy Tensar sprawdzają się jako idealne rozwiązania w przemyśle górniczym. Na naszych stronach internetowych dostępnych jest wiele broszur i przykładów z wcześniejszych zastosowań. Chętnie dzielimy się naszym bogatym doświadczeniem, oferując doradztwo techniczne, projektowe i wykonawcze.

Need help?

Broszury