Down to content

Zbrojenie podsypki kolejowej

Prace utrzymaniowe i ograniczenia prędkości znacząco wpływają na rozkłady jazdy, są kosztowne i uciążliwe dla pasażerów, operatorów kolejowych oraz inwestorów. W dużej mierze niedogodności te są związane ze słabą geometrią toru oraz utratą pionowego i poziomego profilu szyn spowodowaną odkształceniem podsypki tłuczniowej.

Niezależne certyfikaty

Georuszty Tensar TriAx® 190L otrzymały od firmy Network Rail, państwowego zarządcy infrastruktury kolejowej w wielkiej Brytanii, certyfikat dopuszczający je do zastosowania w stabilizacji konstrukcji nawierzchni.

Jaką rolę odgrywają georuszty Tensar?

Gdy warstwa georusztu zostaje wprowadzona do podsypki, niektóre ziarna tłucznia wnikają w oczka georusztu, dzięki czemu dochodzi do silnego i trwałego zazębienia materiału, blokującego przemieszczenia poziome pod obciążeniem. W związku z tym dochodzi do ograniczenia osiadania. Praktyka wykazała, że wytrzymałe georuszty

Sprawdzone rozwiązanie

Georuszty Tensar są stosowane do zbrojenia podsypki kolejowej od ponad 25 lat. W tym czasie były poddawane wnikliwym, niezależnym badaniom – zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i polowych. Dzięki temu zostały zaaprobowane przez brytyjską firmę Network Rail oraz szereg innych państwowych zarządców infrastruktury kolejowej na świecie.

Cokolwiek Państwo projektują – chętnie pomożemy

Innowacyjna technologia Tensar była już wykorzystywana w wielu inwestycjach kolejowych na całym świecie. Dostępny jest szereg przykładów zastosowań i broszur. Oferujemy również pełne wsparcie techniczne – doradztwo, specyfikacje, rysunki, kompletne projekty i kosztorysy. Ponadto regularnie organizujemy darmowe warsztaty.

Zbrojenie podsypki tłuczniowej z zastosowaniem georusztów Tensar® TriAx® daje inżynierom kolejnictwa szybkie, pewne i sprawdzone rozwiązanie.

Georuszty TriAx TX190L otrzymały od firmy Network Rail certyfikat dopuszczający je do zastosowania w stabilizacji konstrukcji nawierzchni.

Korzyści

Ograniczenie odkształceń podsypki tłuczniowej pozwala na osiągnięcie długofalowych korzyści:

  • Utrzymanie geometrii toru: dzięki ograniczeniu możliwości przemieszczania się ziaren tłucznia, zapewnione jest dłuższe utrzymanie poziomego i pionowego profilu szyn.
  • Wydłużenie cyklu prac utrzymaniowych: badania wykazały, że możliwe jest około trzykrotne wydłużenie cyklu prac utrzymaniowych.
  •  
  • Przedłużony okres eksploatacji tłucznia: zmniejszenie częstotliwości prac utrzymaniowych wpływa również na ograniczenie degradacji tłucznia powodowanej przez podbijanie, przez co wydłużeniu ulega okres eksploatacji tłucznia - to zdecydowanie bardzo korzystne sprzężenie zwrotne.
  • Odcinki przejściowe: zbrojenie zapewnia zachowanie geometrii na styku formacji gruntowych o bardzo różnej nośności lub na przykład na podejściach do obiektów mostowych.

Need help?