Down to content

Ten pierwszy rok był dla nas bardzo pracowity. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by zapracować na zaufanie i reputację u naszych kontrahentów. W tym czasie nasi projektanci wykonali ponad 350 zaleceń projektowych, głównie z zakresu stabilizacji podłoża, konstrukcji z gruntu zbrojonego oraz optymalizacji nawierzchni. W sumie, w ciągu 12 miesięcy, pomogliśmy ponad 200 Klientom znaleźć optymalne rozwiązania skomplikowanych problemów związanych z budową powierzchni komunikacyjnych oraz obiektów inżynierskich w trudnych warunkach gruntowych.

W tym samym czasie nasi inżynierowie sprzedaży objechali Polskę wzdłuż i wszerz. Odwiedzili dziesiątki biur projektowych i placów budów, przedstawiając korzyści płynące ze stosowania Technologii Tensar.  Dzięki ich zaangażowaniu możemy się dziś pochwalić udziałem w takich projektach publicznych jak: budowa obwodnicy Rzepina w ciągu DW 134 i 139 i Czarnowąsów k. Opola w ciągu DW 454, budowa ulic Pstrowskiego w Olsztynie, Monte Cassino w Częstochowie oraz Św. Ducha w Gdańsku, czy dróg wojewódzkich: DW 814 na odcinku Radzyń-Żminne, DW 188 Człuchów-Debrzo i DW 829 Łęczna-Biskupice. Nasze georuszty wzmocniły nie tylko konstrukcje nawierzchni drogowych, lecz także umożliwiły budowę parkingów i placów manewrowych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, w ramach takich inwestycji komercyjnych jak: budowa Magazynu Agata Meble w Katowicach i Stalowej Woli, parkingu Koga w Gdańsku, czy marketów sieci Lidl. Dostarczyliśmy też rozwiązania systemowe Tensar Wall Dermat do budowy murów oporowych z gruntu zbrojonego, między innymi na osiedlu Leśnica we Wrocławiu, ścian oporowych przy drodze wojewódzkiej DW 901 na odcinku Kocury Dobrodzień, czy przy ul. Partyzantów w Sędziszowie Małopolskim.

Jako wystawca, prelegent lub sponsor braliśmy udział w większości liczących się imprez branżowych promując idę Technologii Drogowej Tensar oraz innych sprawdzonych rozwiązań z zastosowaniem naszych georusztów.

Nie ustajemy w pracy. W kolejnych latach będziemy umacniać pozycję Tensar Polska jako najbardziej doświadczonej i profesjonalnej firmy inżynierskiej w zakresie stabilizacji warstw kruszyw i zbrojenia gruntu georusztami na polskim rynku.

W końcu georuszty to nasza pasja!

Łowicz, budowa supermarketu Lidl 

Budowa i przebudowa linii kolejowej E-30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III, szlak Ropczyce-Sędziszów Małopolski

Budowa parkingu Koga przy ul. Andruszkiewicza w Gdańsku     

 Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy w ciągu DW 454

Remont nawierzchni drogi w m. Czarna, powiat dębicki w ramach modernizacji linii kolejowej E-30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap III

Budowa obwodnicy m. Rzepin w ciągu DW 134 i 139