Down to content

Technologia Drogowa Tensar wprowadza odmienny sposób myślenia do zagadnień związanych  z projektowaniem dróg i autostrad. Jest to kompleksowe podejście oparte o cztery kluczowe filary do optymalizacji procesu projektowania nawierzchni, obniżając zarówno koszty samej budowy, jak i koszty związane z całym okresem eksploatacji.

  • Wyspecjalizowany zespół kompleksowo zajmujący się procesem realizacji projektu - począwszy od wstępnej analizy opłacalności, poprzez budżetowanie, aż po ostateczny projekt i dostawę materiałów.
  • Innowacyjne rozwiązania gwarantujące oszczędność czasu, redukcję kosztów i wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni.
  • Specjalistyczne firmowe oprogramowanie, umożliwiające wykonanie obliczeń do projektów  w oparciu o wyniki badań w pełnej skali - szybko i z możliwością wykazania korzyści zastosowania technologii Tensar.
  • Duże doświadczenie zespołu zdobyte dzięki udziałowi w setkach projektów realizowanych na całym świecie.

Skuteczność Technologii Drogowej Tensar tkwi w rozwiązaniach systemowych

Co czyni Technologię Drogową Tensar tak odmienną od tradycyjnych metod? To proste: rewolucyjne georuszty do stabilizacji warstw kruszyw i materiały do zbrojenia warstw asfaltowych. Tworzą one system optymalizacji nawierzchni, który wprowadza całkowicie nowe podejście w zakresie projektowania nowych i modernizacji istniejących nawierzchni drogowych.

www.tensar.co.uk/Tensar-Road-Technology