Down to content

System TensarTech® GreenSlope®

Poziome warstwy georusztów jednokierunkowych Tensar połączone z trwałymi modułami stalowymi za pomocą bardzo wytrzymałych łączników „bodkin” tworzą stateczny blok gruntu zbrojonego. Podczas wbudowania oblicowanie jest wykładane matą przeciwerozyjną, która podtrzymuje cienką wierzchnią warstwę gruntu i umożliwia zawiązanie się pokrywy roślinnej. Możliwe jest zastosowanie rozwiązań z licem ciągłym lub ścian tarasowych, wspomagających nawodnienie roślinności. Nieocynkowane oblicowania stalowe są zazwyczaj stosowane przy projektowanym okresie eksploatacji wynoszącym 60 lat, zaś ocynkowane pozwalają na osiągnięcie okresu eksploatacji 120 lat.

Dzięki oszczędnościom nawet do 75% w stosunku do konwencjonalnych konstrukcji oporowych oraz atrakcyjnemu, całkowicie naturalnemu wyglądowi, system TensarTech GreenSlope stanowi idealne rozwiązanie konstrukcji nasypów i stromych skarp o nachyleniu do 70°, zwłaszcza na obszarach o dużym znaczeniu dla środowiska. Dla nachyleń poniżej 45° zalecany jest system TensarTech NaturalGreen.


Atrakcyjny, oszczędny system do skarp o nachyleniu do 70˚

Dzięki oszczędnościom nawet do 75% w stosunku do konwencjonalnych konstrukcji oporowych oraz atrakcyjnemu, całkowicie naturalnemu wyglądowi, system TensarTech GreenSlope stanowi idealne rozwiązanie konstrukcji nasypów i stromych skarp o nachyleniu do 70°, zwłaszcza na obszarach o dużym znaczeniu dla środowiska.

TensarTech GreenSlope®

Korzystając z systemu TensarTech GreenSlope mogą Państwo łatwo uzyskać kompletne rozwiązanie z jednego źródła, dzięki naszemu zespołowi wykwalifikowanych inżynierów. Przy użyciu zaawansowanego oprogramowania TensarSoil mogą oni dostarczyć Państwu każdy rodzaj opracowania: od darmowych zaleceń dotyczących zastosowania produktu aż po kompletny projekt objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności zawodowej i uzupełniony usługą dostarczenia niezbędnych produktów. 

Need help?

Powiązane linki