Down to content

Tensar TriAx® TX - stabilizacja gruntu georusztem trójosiowym

Bazując na swoim ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w dziedzinie wzmacniania podłoża, firma Tensar radykalnie zmodyfikowała podstawową strukturę georusztów, tworząc rewolucyjne georuszty TriAx® oparte na najskuteczniejszej i najsztywniejszej formie konstrukcyjnej – trójkącie. Podczas gdy georuszty dwukierunkowe wykazują wyraźnie większą sztywność na rozciąganie tylko na dwóch głównych kierunkach, georuszty TriAx® są prawdziwie wielokierunkowe. Wykazują one niemalże jednorodne właściwości mechaniczne w pełnym spektrum 360°.

Ziarna kruszywa zazębiają się w trójkątnych oczkach georusztu, a skuteczne, wysokie przekroje żeber TriAx® wspomagają mechanizm skrępowania kruszywa. W połączeniu z izotropową sztywnością materiału pozwala to na stworzenie wyjątkowo dobrze funkcjonujacej warstwy kruszywa zbrojonego. Aby zapoznać się z animacją obrazującą działanie georusztów TriAx®, prosimy kliknąć tutaj

Przeprowadzono liczne badania mające na celu określenie skuteczności georusztów TriAx w warstwach stabilizowanych mechanicznie poddanych wielokrotnym obciążeniom ruchem. Najważniejszym ośrodkiem prowadzącym badania było Transport Research Laboratory (TRL) na Uniwersytecie Nottingham. Dowiedziono, że georuszty TriAx® są skuteczniejsze nawet od georusztów dwukierunkowych Tensar. Podczas badań nośności prowadzonych w ośrodku Building Research Establishment (BRE) georuszty TriAx® wykazały niezwykle wysoką skuteczność w przenoszeniu obciążeń statycznych, które pojawiają się często w wielu inwestycjach – na przykład gdy zachodzi konieczność wykonania platform roboczych dla żurawi lub ciężkiego sprzętu na gąsienicach, takiego jak palownice.

Kliknij tutaj by obejczeć Tensar filmiki!

Tensar TriAx® TX

Wykorzystując nasze unikalne oprogramowanie TensarPave możemy przygotować dla Państwa każde opracowanie: od prostych zaleceń dotyczących zastosowania aż po kompletny projekt, po którego przygotowaniu dostarczymy również wszystkie niezbędne geosyntetyki. Pomożemy Państwu wykorzystać TriAx® w sposób optymalny dla Państwa inwestycji.

W porównaniu z zastosowaniem niezbrojonej warstwy kruszywa, zbrojenie georusztem TriAx® pozwala na:

  • Zmniejszenie grubości warstwy kruszywa nawet o ponad 50%
  • Ograniczenie koniecznych wykopów
  • Ograniczenie nierównomiernego osiadania 
  • Zwiększenie nośności
  • Redukcję emisji CO2 nawet o 50%
  • Skorzystanie z pełnej obsługi projektowej, od koncepcji po kompletny projekt
  • Szybki zakup materiału znajdującego się już w magazynach Państwa lokalnego dystrybutora

Need help?