Down to content

Tensar TriAx® TX - stabilizacja gruntu georusztem trójosiowym

Bazując na swoim ponad trzydziestoletnim doświadczeniu w dziedzinie wzmacniania podłoża, firma Tensar radykalnie zmodyfikowała podstawową strukturę georusztów, tworząc rewolucyjne georuszty TriAx® oparte na najskuteczniejszej i najsztywniejszej formie konstrukcyjnej – trójkącie. Podczas gdy georuszty dwukierunkowe wykazują wyraźnie większą sztywność na rozciąganie tylko na dwóch głównych kierunkach, georuszty TriAx® są prawdziwie wielokierunkowe. Wykazują one niemalże jednorodne właściwości mechaniczne w pełnym spektrum 360°.

Ziarna kruszywa zazębiają się w trójkątnych oczkach georusztu, a skuteczne, wysokie przekroje żeber TriAx® wspomagają mechanizm skrępowania kruszywa. W połączeniu z izotropową sztywnością materiału pozwala to na stworzenie wyjątkowo dobrze funkcjonujacej warstwy kruszywa zbrojonego.

Przeprowadzono liczne badania mające na celu określenie skuteczności georusztów TriAx w warstwach stabilizowanych mechanicznie poddanych wielokrotnym obciążeniom ruchem. Najważniejszym ośrodkiem prowadzącym badania było Transport Research Laboratory (TRL) na Uniwersytecie Nottingham. Dowiedziono, że georuszty TriAx® są skuteczniejsze nawet od georusztów dwukierunkowych Tensar. Podczas badań nośności prowadzonych w ośrodku Building Research Establishment (BRE) georuszty TriAx® wykazały niezwykle wysoką skuteczność w przenoszeniu obciążeń statycznych, które pojawiają się często w wielu inwestycjach – na przykład gdy zachodzi konieczność wykonania platform roboczych dla żurawi lub ciężkiego sprzętu na gąsienicach, takiego jak palownice.

Kliknij tutaj by obejczeć Tensar filmiki!

Oprogramowanie projektowe TensarPave

Przy pomocy programu do projektowania TensarPave projektanci mają możliwość szybkiego projektowania konstrukcji nawierzchni, co w połączeniu z zastosowaniem georusztów Tensar do zbrojenia warstw niezwiązanych, umożliwia im osiąganie maksymalnych korzyści finansowych, dzięki znacznej redukcji grubości nawierzchni.

Aby otrzymać TensarPave, należy wypełnić poniższy formularz

 

W porównaniu z zastosowaniem niezbrojonej warstwy kruszywa, zbrojenie georusztem TriAx® pozwala na:

  • Zmniejszenie grubości warstwy kruszywa nawet o ponad 50%
  • Ograniczenie koniecznych wykopów
  • Ograniczenie nierównomiernego osiadania 
  • Zwiększenie nośności
  • Redukcję emisji CO2 nawet o 50%
  • Skorzystanie z pełnej obsługi projektowej, od koncepcji po kompletny projekt
  • Szybki zakup materiału znajdującego się już w magazynach Państwa lokalnego dystrybutora

Need help?