Down to content

Wojsko

Technologia Tensar to połączenie prostych i skutecznych rozwiązań, z użyciem rodzimych materiałów, dająca możliwość szybkiej reakcji na pojawiające się problemy zarówno w bazach wojskowych jak i w terenie.

Trwałe zastosowania

Firma Tensar specjalizuje się we wzmacnianiu słabego lub niejednorodnego podłoża. Od czasów wojny o Falklandy, tj. od 1982 roku, technologie Tensar stosowane są przez wojsko do wznoszenia obiektów militarnych, przy minimalnym czasie budowy oraz maksymalnym wykorzystaniu materiałów pozyskanych lokalnie. Do obiektów tych zaliczają się nowe pasy startowe, lądowiska, wały przeciwhałasowe i przeciwpodmuchowe, drogi dojazdowe oraz wiele innych konstrukcji. W obrębie istniejących obiektów stosuje się również georuszty do zbrojenia warstw asfaltowych, celem wydłużenia okresu pracy nawierzchni. Możemy pochwalić się nawet tym, że stworzyliśmy specjalną wersję oprogramowania TensarPave, zaadaptowaną do potrzeb wojska. 

 

  Błyskawiczna budowa

  Innowacyjne georuszty Tensar mogą przyczynić się do skrócenia czasu budowy na wiele sposobów:

  • Podczas budowy dróg na gruntach słabonośnych można wzmocnić podłoże na tyle, by wymagana była dużo mniejsza grubość warstwy kruszywa, jednocześnie zmniejszając objętość gruntu do odspojenia i wydobycia.
  • Dzięki georusztom można poprawić dostęp do placu budowy i zwiększyć nośność platform roboczych pod ciężki sprzęt, zwiększając bezpieczeństwo i skracając czas budowy.
  • Możliwe jest ograniczenie nierównomiernych osiadań i przekraczanie szczególnie słabych gruntów, by zapewnić nośność podłoża wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba.
  • Zastosowanie georusztów pozwala na szybkie i łatwe wznoszenie statecznych nasypów.
  • Georuszty pozwalają na użycie lokalnie pozyskanego materiału zasypowego, minimalizując zapotrzebowanie na dowóz materiałów.
    

  Od dróg dojazdowych po lotniska – znajdziemy najlepsze rozwiązanie

  Firma Tensar specjalizuje się we wzmacnianiu słabego lub niejednorodnego podłoża.

  Pomożemy bez względu na charakter inwestycji

  Firma Tensar ma szerokie doświadczenie zdobyte w inwestycjach wojskowych i cywilnych na całym świecie. Dostępny jest szereg przykładów zastosowań i broszur. Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy kliknąć w linki na górze strony. Nasz zespół doświadczonych inżynierów oferuje również doradztwo, specyfikacje, rysunki, kompletne projekty i kosztorysy. Wybrane usługi dostępne są na mocy odrębnych kontraktów.

  Need help?