Down to content

Odpady i wysypiska

Przekrycia poletek osadowych i składowisk odpadów

Składowiska odpadów przemysłowych i płynnych od dawna nastręczają trudności właścicielom i inżynierom. Muszą sprostać wymogom bezpieczeństwa oraz – najważniejszym w tym przypadku – przepisom środowiskowym. Przekrycie takich obszarów nie tylko ogranicza dostęp do nich, lecz również wymaga bezpiecznych dla środowiska, długofalowych rozwiązań, które nie przekroczą nieodłącznych w tym przypadku ograniczeń finansowych. Tutaj z pomocą przychodzi Państwu firma Tensar, która tworzy innowacyjne rozwiązania, korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia.

Wypracowana przez firmę Tensar dogłębna znajomość zagadnienia wzmacniania podłoża okazała się bezcenna przy udoskonalaniu technik bezpiecznego i trwałego przekrywania składowisk odpadów płynnych i innych odpadów przemysłowych za pomocą georusztów.

  • Georuszty mogą okazać się jedynym praktycznym sposobem na zapewnienie dojazdu na obszar budowy na gruntach słabonośnych
  • Georuszty i geokompozyty Tensar pozwalają na bezpieczne rozłożenie i zagęszczenie materiału zasypowego
  • Umożliwia to wykonanie warstwy stabilizowanej mechanicznie, zwiększającej nośność podłoża w takim stopniu, by niektóre niedostępne wcześniej obszary stały się użyteczne

Zbrojenie i podparcie systemów uszczelnień na składowiskach

Nowoczesne składowiska odpadów wymagają niezawodnych systemów uszczelnień, zarówno na dnie – by wychwycić odcieki i gazy – oraz na wierzchu, jako element systemu przekrycia, przechwytującego gazy i uniemożliwiającego wnikanie wody z deszczu i śniegu. Stosowane w uszczelnieniach warstwy nieprzepuszczalne – czy to iły, czy geomembrany, czy kompozyty – nie spełniają swojej roli, jeśli ulegną nadmiernemu rozciągnięciu. Georuszty jednokierunkowe Tensar są stosowane w systemach uszczelnień w celu przejęcia naprężeń rozciągających i zredukowania odkształceń. 

Wprowadzamy w życie rozwiązania, które dotąd wydawały się nierealne

Systemy zbrojenia georusztami Tensar zostały opracowane tak, by pod ścianami dawnych kamieniołomów stwarzały gładki profil pod system uszczelnienia, pozwalając wykorzystać maksimum dostępnej przestrzeni.

W zakres zastosowań georusztów na składowiskach odpadów wchodzą:

  • Wzmocnienie gruntu przykrywającego materiały uszczelniające, w celu zabezpieczenia go przed osuwaniem się ze skarp pod wpływem tymczasowych obciążeń drenów odprowadzających odcieki, a także wzmocnienie systemów przekryć na skarpach, celem zmniejszenia wpływu ciężaru drenażu i pokrywy gruntowej.
  • Zwiększanie pojemności składowiska „w górę” poprzez składowanie nowych odpadów na wierzchu starej kwatery. W takich przypadkach uszczelnienie nowej podstawy nie może pęknąć nawet pod wpływem nierównomiernych osiadań starych odpadów rozkładających się pod spodem.
  • Wzmocnienie materiałów uszczelniających jest niezbędne, gdy profil podłoża zawiera nieregularne powierzchnie. Składowiska często zakłada się w dawnych kamieniołomach. Systemy zbrojenia georusztami Tensar zostały opracowane tak, by pod ścianami dawnych kamieniołomów stwarzały gładki profil pod system uszczelnienia, pozwalając wykorzystać maksimum dostępnej przestrzeni.

Need help?