Down to content

Tensar Polska Sp. z o.o.

Siedziba:
Ul. Grzybowska 2-29
00-131 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m-sta Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

KRS: 0000616276
NIP: 5252658322
Regon: 364388812

Biuro/adres korespondencyjny: 
Ul. Azymutalna 9 
80-298 Gdańsk
Tel. +48 58 728 46 01 
E-mail: tensar@tensar.pl

Sprzedaż:

Region Północ (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie)
Tel. kom. +48 882 806 300
E-mail: azielinski@tensar.pl
https://www.tensar.pl/ACE/adam-zieliński

Adam Zieliński inżynier regionalny Tensar Polska

Region Zachód (woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie)
Tomasz Kowalski
Tel. kom. +48 882 806 200
E-mail: tkowalski@tensar.pl
https://www.tensar.pl/ACE/tomasz-kowalski

Tomasz Kowalski Tensar Polska

Region Południe (woj. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie)
Tomasz Kulczycki
Tel. kom. +48 882 806 500
E-mail: tkulczycki@tensar.pl
https://www.tensar.pl/ACE/tomasz-kulczycki

Tomasz Kulczycki inżynier regionalny Tensar Polska https://www.tensar.pl/ACE-tomasz-kulczycki

 
 
 
 
 
 
 
 

Region Wschód (woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)
Agnieszka Kuleszewicz
Tel. kom. +48 882 806 100
E-mail: akuleszewicz@tensar.pl
https://www.tensar.pl/ACE/agnieszka-kuleszewicz

Agnieszka Kuleszewicz inżynier regionalny Tensar Polska

 

Tensar Polska mapa