Down to content

Tensar Polska Sp. z o.o.

Siedziba:
Ul. Grzybowska 2-29
00-131 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m-sta Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł

KRS: 0000616276
NIP: 5252658322
Regon: 364388812

Biuro/adres korespondencyjny: 
Ul. Azymutalna 9 
80-298 Gdańsk
Tel. +48 58 728 46 01 
E-mail: tensar@tensar.pl

Sprzedaż:

Region Północ (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie)
Tomasz Kwiatkowski
Tel. kom. +48 882 806 300
E-mail: tkwiatkowski@tensar.pl

Region Południe (woj. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie)
Tomasz Kulczycki
Tel. kom. +48 882 806 500
E-mail: tkulczycki@tensar.pl

Region Wschód (woj. mazowieckie, łódzkie, lubelskie, podlaskie)
Agnieszka Kuleszewicz
Tel. kom. +48 882 806 100
E-mail: akuleszewicz@tensar.pl

Region Zachód (woj. zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie)
Tomasz Kowalski
Tel. kom. +48 882 806 200
E-mail: tkowalski@tensar.pl 

 

Tensar Polska mapa