Down to content
Co roku przygotowujemy zróżnicowany program warsztatów projektowych i seminariów w wielu krajach na całym świecie. Te spotkania pozwalają inżynierom na osiągnięcie najwyższych korzyści z zastosowania Technologii Tensar oraz na uzyskanie lepszej orientacji w najnowszych postępach w dziedzinie zastosowania geosyntetyków. Ponadto nasi Inżynierowie Terenowi oferują seminaria popołudniowe, które mogą zostać przeprowadzone w siedzibie Państwa firmy. W Wielkiej Brytanii wszystkie wymienione warsztaty i seminaria zostały zakwalifikowane do szkoleń pozwalających inżynierom spełnić wymagania dotyczące stałego rozwoju zawodowego (Continuing Professional Development).