Down to content

W roku 2019 Tensar Polska uczestniczy w:

 • Seminarium p.t. "Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej", 10.-11.01., Jarnołtówek
 • Seminarium Małopolskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura dorogowa", 30.1., Kraków
 • Seminarium Śląskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa",31.1., Katowice
 • Seminarium Podlaskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa",12.2., Białystok
 • Seminarium Lubelskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa",13.2., Lublin
 • Seminarium Mazowieckie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa",14.2., Warszawa
 • Seminarium Dolnośląskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa",21.2., Wrocław
 • XI Seminarium techniczne SITK RP Oddział Białystok "Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego", 20.-22.2., Augustów
 • Szkolenie p.t. "Naprawa nawierzchni, dobór optymalnej technologii i ustalenie koniecznego zakresu robót. Projektowanie konstrukcji drogowych wymagających wzmocnienia oraz zabiegi remontowe, odtworzeniowe" 28.-29.3. Sianożęty
 • III Seminarium Szkoleniowe Tensar Polska & Lotos Asfalt p.t. "Rozwiązania dla konstrukcji nawierzchni podatnych",24.4., Katowice
 • VII Śląskie Forum Drogownictwa, 4.-6.6., Katowice
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna p.t. "Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i technicznym", 5.-7.6., Złoty Potok
 • VI Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe, 22.-24.9., Mikołajki
 • III Konferencja drogowo-mostowa "Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów", 1.-3.10., Katowice

 

W roku 2018 Tensar Polska uczestniczyła w:

 • Seminarium p.t. "Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej", 10.-11.01., Jarnołtówek
 • X Seminarium Techniczne nt.: "Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego", 17.-19.01., Białystok
 • Seminarium Dolnośląskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura dorogowa", 1.02., Wrocław
 • III Lubelskie Forum Drogowe,5.-6.04., Puławy
 • I Seminarium Szkoleniowe p.t. "Rozwiązania dla konstrukcji nawierzchni podatnych", 10.04., Warszawa
 • VI Śląskie Forum Drogownictwa, 24.-26.04., Katowice
 • Konferencja nt.: "Nowoczesna diagnostyka i naprawy nawierzchni drogowych", 8.-9.05., Kielce
 • III Pomorskie Forum Drogowe, 4.-.6.06., Sopot
 • Seminarium techniczne p.t. "Zastosowania georusztów w budownictwie drogowym i mostowym", 7.06., Kraków
 • Seminarium Podkarpackie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa", 19.09, Rzeszów
 • XVIII Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorksiego o tematyce: "Nowoczesne, innowacyjne rozwiązania i materiały w utrzymaniu sieci drogowej", 20.-21.09., Wałcz 
 • II Konferencja drogowo-mostowa "Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów", 3.-5.10., Katowice
 • II Seminarium Szkoleniowe p.t. "Rozwiązania dla konstrukcji nawierzchni podatnych",8.11., Poznań
 • Seminarium Wielkopolskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi nt.: "Budownictwo drogowe oraz infrastruktura drogowa", 14.11., Poznań
 • XX Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: "Geosyntetyki i tekstylia techniczne w budownictwie i ochronie środowiska", 21.-23.11., Ustroń


W roku 2017 Tensar Polska uczestniczyła w:

 • Seminarium p.t. "Projektowanie, Budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej" 26.-27.1., Jarnołtówek
 • Seminarium Lubelskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi "Budownictwo drogowe i infrastruktura drogowa", 21.02., Lublin
 • XXXII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji "Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych", 7.-10.3., Wisła
 • Szkolenie "Infrastruktura drogowa dla zarządców dróg miejskich, powiatowych i gminnych", 9.-10.3., Dworzysko Szczawno Zdrój
 • Szkolenie "Inwestycje budowlane na gruntach trudnych", 4.4., Warszawa
 • V Śląskie Forum Drogownictwa, 26.-27.4,Piekary Śląskie
 • Konerencja naukowo-techniczna "Problemy hydrotechniki", 10.-12.5., Świeradów Zdrój
 • II Pomorskie Forum Drogowe, 7.-9.6., Gdynia
 • I Szkolenie Technologii Drogowej Tensar, 12.-13.6., Kościerzyna
 • XII Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO, 26.-29.9., Gdańsk
 • IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe, 2.-3.10., Ostróda
 • Konferencja drogowo-mostowa "Trudne warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów", 4.-5.10., Katowice
 • Seminarium Pomorskie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi "Budownictwo drogowe i infrastruktura drogowa", 8.11., Sopot
 • IV Krakowskie Dni Nawierzchni 2017, 15.-17.11., Kraków
 • II Szkolenie Technologii Drogowej Tensar, 21.-22.11., Cieszyn
 • Seminarium Mazowieckie dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi "Budownictwo drogowe i infrastruktura drogowa", 22.11., Warszawa
 • III International Conference of Environmental Protection in Civil Engineering TRANSEIA, 6.-8.12., Zakopane
 • Seminarium techniczne pt.: "Technologie Tensar w budownictwie komunikacyjnym", 21.12., Rzeszów