Down to content

AutorTensar Polska

DataAug 31 2018

W lipcowo-sierpniowym wydaniu czasopisma „Inżynier Budownictwa“ pojawił się artykuł dra inż. Jacka Kawalca z Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Artykuł omawia problematykę zastosowań georusztów w aplikacjach związanych z budownictwem wodnym. Przedstawiono dostępne typy georusztów i wyjaśniono zasady doboru w zależności od funkcji, jakie pełnią w konstrukcji. W dalszej części autor przybliża możliwości wykonania geomateracy przeciwerozyjnych, przedstawiając korzyści z ich stosowania w stosunku do tradycyjnego narzutu kamiennego. Następnie omówiono wykorzystanie georusztów do stabilizacji kruszywa w koronie wału dla możliwości prowadzenia ruchu serwisowego. Ostatnim ważnym aspektem, na który zwraca uwagę autor jest pozytywny wpływ na środowisko zastosowanych georusztów poprzez m.in. ograniczenie ilości tzw. śladu węglowego.

Przczytaj cały artykuł

 Zastosowanie georusztów Tensar w budownictwie wodnym
Źródło: Inżynier Budownictwa lipiec/sierpień 2018