Down to content

AutorTensar Polska

DataMay 18 2020

Tensar Academy 

Serdecznie zapraszamy na 3. webinar z cyklu Tensar Academy pt.:

"Wzrost trwałości zmęczeniowej warstw asfaltowych
z wykorzystaniem warstw pośrednich"

26 maja 2020 r., godz. 11:00 - 12:15

 

Webinar poświęcony zagadnieniu wykorzystania produktów firmy Tensar, tj. siatek oraz kompozytów w postaci rusztów, połączonych z włókniną, stosowanych do wzmacniania warstw asfaltowych.

Zagadnienie zbrojenia pakietu asfaltowego dotyczy głównie naprawy i remontów istniejących nawierzchni, ale także możliwości przeciwdziałania powstawaniu najczęściej pojawiających się zniszczeń w warstwach asfaltowych w nowoprojektowanych nawierzchniach.

Podczas prezentacji będzie omówione:

  • Wpływ zastosowania kompozytów asfaltowych na opóźnianie procesu powstawania spękań zmęczeniowych, które są odpowiedzialne za trwałość zmęczeniową warstw asfaltowych i żywotność nawierzchni drogowych;
  • Zasady działania i mechanizm pracy wyrobów asfaltowych;
  • Testy potwierdzające skuteczność przyjętych rozwiązań;
  • Założenia projektowe do metody obliczeniowej;
  • Przykłady realizacji w ramach inwestycji w Polsce;
  • Praktyczne wskazówki dla Projektantów, dotyczące ogólnych zasad projektowania oraz doboru wyrobów, a także dla Wykonawców, dotyczące prawidłowej instalacji, zgodnie z wymaganiami Producenta i założeniami specyfikacji technicznych.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ