Down to content

AutorTensar Polska

DataApr 27 2020

Tensar Polska stała się od kwietnia członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA).

PSWNA jest organizacją skupiającą specjalistów z branży budownictwa drogowego, wiodących producentów mieszanek mineralno-asfaltowych, materiałów i surowców do budowy dróg oraz firmy wykonawcze, którym zależy na poprawie jakości sieci drogowej w Polsce.

Misją stowarzyszenia jest efektywne wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi drogownictwa w Polsce, a w szczególności propagowanie nowoczesnych technologii, racjonalizacja przepisów prawnych i wytycznych technicznych, działalność naukowo-badawcza i informacyjna.

 

PSWNA Tensar Polska nowy członek

 

źródło: www.pswna.pl