Down to content

AutorTensar Polska

DataApr 08 2019

W dniach 28-29.03.2019 r. w Sianożętach odbyło się szkolenie zawodowe, pt. „Naprawa nawierzchni, dobór optymalnej technologii i ustalenie koniecznego zakresu robót. Projektowanie konstrukcji drogowych wymagających wzmocnienia (przebudowy) oraz zabiegi remontowe, odtworzeniowe”.

Szkolenie adresowane było przede wszystkim do pracowników inżynieryjno-technicznych krajowej i samorządowej administracji drogowej, służb nadzoru, a także biur projektowych oraz wykonawców robót.

Tematem wykładów były między innymi zagadnienia związane projektowaniem konstrukcji nawierzchni drogowych, uszkodzeń nawierzchni (spękania, koleiny, przełomy, itd.) oraz doborem optymalnych technologii napraw w zależności od występujących problemów. W dalszej części wykładów omówiono aspekty związane z podłożem pod konstrukcje nawierzchni i warunkami gruntowo-wodnymi. Poruszono również kwestie dotyczące indywidualnego projektowania nawierzchni w stosunku do katalogu (KTKNPiP), problemów sczepności międzywarstwowej i błędów projektowych. 

W drugim dniu wykładów, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu na temat „Wykorzystania georusztów w nawierzchniach drogowych” wygłoszonego przez mgr inż. Michała Gołosa podczas dwugodzinnej sesji firmy TENSAR Polska.

Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany doświadczeń branży związanych z tematyką seminarium.