Down to content

AutorTensar Polska

DataSep 24 2018

W dniu 19.09.2018 r. w Rzeszowie w Hotelu Rzeszów odbyło się Seminarium Podkarpackie o tematyce - Budownictwo Drogowe oraz Infrastruktura Drogowa, którego organizatorem była firma Biotop Biuro Inżynierii Środowiska, wydawca czasopisma Milenium Magazyn Budowlany. Seminarium dedykowane jest dla projektantów dróg i mostów, firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi.

Jednym z prelegentów spotkania był Piotr Mazurowski, Menadżer ds. technologii optymalizacji nawierzchni Tensar Polska, który zaprezentował temat: Georuszty heksagonalne Tensar TriAx – efektywnym sposobem stabilizacji dolnych warstw konstrukcji oraz optymalizacji nawierzchni drogowych.

Licznie zgromadzone audytorium miało okazję zapoznać się zarówno z ofertą firmy Tensar oraz możliwościami zastosowania georusztów przy wzmacnianiu słabonośnych podłoży, jak i korzyściach płynących z zastosowania georusztów w optymalizacji nawierzchni drogowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko firmowe, gdzie nasz zespół udzielał szczegółowych informacji na temat dostępnych technologii Tensar. Tym samym dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie oraz odwiedzenie stoiska firmy Tensar Polska.

tensar polska seminarium podkarpackie Rzeszow

 Seminarium Podkarpackie, Tensar Polska