Down to content

AutorTensar Polska

DataOct 08 2018

W dniach 20 -21 września 2018r. w Wałczu odbyło się XVIII Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego pod przewodnim tytułem „Nowoczesne, innowacyjne rozwiązania i materiały dla rozwoju i utrzymania sieci drogowej". Organizatorem wydarzenia był koszaliński oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Starostwo Powiatowe w Wałczu wraz Miastem i Gminą Wałcz.

Jednym z tematów przedstawionych w trakcie Konferencji były "Innowacyjne rozwiązania w zakresie poprawy trwałości nawierzchni drogowej przy wykorzystaniu rozwiązań z georusztami TENSAR". Inżynier Tomasz Kowalski, prowadzący prezentację w imieniu firmy Tensar Polska, zaznajomił słuchaczy z zagadnieniami związanymi ze stabilizacją podłoża gruntowego i optymalizacją konstrukcji nawierzchni przy pomocy georusztów, a także omówił wpływ kompozytów stosowanych w warstwach asfaltowych na zwiększenie trwałości zmęczeniowej nawierzchni drogowej. W drugiej części prezentacji, na przykładzie wybranych realizacji zaprezentował możliwości i korzyści ekonomiczne płynące z zastosowania wyrobów Tensar w rozwiązywaniu konkretnych problemów projektowych. 

 

SITK Koszalin Forum Drogownictwa Tensar Wałcz