Down to content

AutorTensar Polska

DataNov 03 2020

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie odcinka ul. Pszczyńskiej (DK86), odcinka ul. 73. Pułku Piechoty (DK81), starego przebiegu ul. 73. Pułku Piechoty, budowy węzła drogowego na przecięciu DK86 (ul. Pszczyńska) z DK81 (ul. 73. Pułku Piechoty), rozbudowie węzła drogowego Kolista oraz przebudowie odcinka ul. Kolista i ul. Karolinki.

Zamawiającym inwestycję jest Urząd Miasta Katowice. Prace wykonawcze prowadzi konsorcjum firm, ktorego liderem jest społka NDI. Koszt całej inwestycji wynosi 247,5 mln zł, z czego 210 mln zł dofinansowania uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac szacuje się na koniec 2021 r. Wykonawca, przystępując w 2019 r. do realizacji przebudowy DK86 w Katowicach, będącej jedną z najbardziej obciążonych drog w aglomeracji śląskiej, otrzymał dokumentację projektową opracowaną w 2015 r. Biorąc pod uwagę czas, jaki minął od powstania projektu, jak rownież czas realizacji inwestycji przewidziany na lata 2019-2021, a następnie 20-letni okres eksploatacji zgodnie z założeniami funkcjonalno-użytkowymi inwestycji, wykonawca zlecił opracowanie ponownego wyznaczenia kategorii ruchu dla projektowanego układu drog krajowych DK81/DK86. Wzięto pod uwagę Kompleksowe Badania Ruchu dla Katowic, jak rownież wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu GDDKiA w 2015 r.

 

 Pobierz cały artykuł


Źródło: Magazyn Autostrady