Down to content

AutorTensar Polska

DataOct 11 2019

W dniach 1-3 października w Katowicach odbyła się już kolejna -  trzecia edycja Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”.

Konferencja organizowana jest przez firmę Elamed Media Group, wydawcę branżowych czasopism, takich jak Autostrady oraz Mosty.

Jak co roku konferencja przyciągnęła szerokie grono uczestników z całego kraju: projektantów, wykonawców, administrację drogową, przedstawicieli jednostek samorządowych oraz naukowych z branży drogowej, dzięki czemu stanowiła doskonałą platformę do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz integruje całe środowisko „Drogowców”.

Ze względu na tematykę oraz adresatów, do których kierowana jest konferencja, firma Tensar Polska wzorem lat poprzednich objęła patronatem sponsorskim to wydarzenie. Każdy z zainteresowanych uczestników konferencji podczas jej trwania mógł zapoznać się z aktualną ofertą firmy Tensar i porozmawiać z obecnymi na stoisku firmowym pracownikami firmy Tensar.

Liczne grono uczestników miało również okazje wysłuchać prelekcji oraz wziąć udział w dyskusji z obecnymi na konferencji przedstawicielami naszej firmy. I tak, Michał Gołos – Menadżer ds. rozwoju rynku, zapoznał uczestników w I-szej sesji konferencji z technologią materaca geokomórkowego i geomateraca jako wzmocnieniem podłoża w trudnych warunkach gruntowych na przykładzie dwóch realizacji dróg wojewódzkich.

Z kolei Kamila Kornacka – Projektant Działu Projektowego Tensar Polska, w ostatniej VII-ej sesji konferencji przedstawiła referat pt.: Przykłady realizacji konstrukcji nawierzchni zoptymalizowanych z wykorzystaniem georusztów heksagonalnych.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za możliwość spotkania, wspólnie spędzony czas i rozmowy – również podczas uroczystej kolacji.

Do zobaczenia za rok!

Warunki Gruntowe Konferencja drogowo-mostowa Katowice Tensar Polska

 Warunki Gruntowe Konferencja drogowo-mostowa Katowice Tensar Polska

Warunki Gruntowe Konferencja drogowo-mostowa Katowice Tensar Polska

 

Warunki Gruntowe Konferencja drogowo-mostowa Katowice Tensar Polska