Down to content

AutorTensar Polska

DataOct 09 2019

W dniach 26-27.09.2019 r. w Szczecinku odbyło się XIX Forum Drogownictwa Województwa Zachodniopomorskiego. Tematyka tegorocznej edycji spotkań drogowców z całego województwa i nie tylko, to „Budowa oraz rozwój nowoczesnej sieci drogowej, głównym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy bezpieczeństwa w kraju i regionie”.

Program konferencji obejmował zarówno część teoretyczno-wykładową (referaty pierwszego dnia) oraz praktyczną, czyli wizytę na jednej z pobliskich realizowanych budów.

Jeden z wykładów poprowadziła firma TENSAR Polska. Na prezentacji omówiono m.in. wybrane przykłady zastosowań z ostatniego roku.

Udział naszej firmy w konferencji to, poza możliwością prezentacji najnowszych realizacji na terenie Polski, doskonała okazja na wymianę doświadczeń czy podtrzymanie kontaktów.

Forum Drogownictwa zachodniopomorskiego Szczecinek Tensar Polska Tomasz Kowalski

 SITK Koszalin XIX Forum Drogownictwa Tensar Szczecinek